Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach

Parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach

Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
19 maja 2024

 1. Dzisiejsza niedziela kończy okres wielkanocny. O 17:00 w kościele katedralnym Msza pod przewodnictwem Ks. Biskupa rozpoczynająca obchody Metropolitalnego Święta Rodzin.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie o 17:15, a w sobotę po Mszy o 8:00.
 3. Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest w niedzielę o 8:45, od poniedziałku do piątku o 17:00, a w sobotę po nabożeństwie majowym.
 4. W poniedziałek (20 maja) święto NMP Matki Kościoła. O 19:00 w salce na plebanii spotkanie kandydatów do bierzmowania – pierwszy rok przygotowania. Parafia na Sikorniku obchodzi doroczny odpust, suma odpustowa o 18:30.
 5. W środę (22 maja) w parafii św. Antoniego na Wójtowej Wsi nabożeństwo odpustowe ku czci św. Rity, patronki spraw trudnych. O 18:00 Msza, a po niej nabożeństwo z odczytywaniem próśb i błogosławieństwem róż.
 6. W czwartek (23 maja) Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Podczas nabożeństwa majowego ostatnia katecheza w ramach Kongresu Eucharystycznego, pt. „Cuda Eucharystyczne”.
 7. W piątek (24 maja) o 18:30 w parafii MB Częstochowskiej na Trynku bierzmowanie młodzieży z naszej parafii. Próba w kościele na Trynku w czwartek (23 maja) o 19:15, na próbę młodzież przynosi wypełnione świadectwo bierzmowania.
 8. W przyszłą niedzielę (26 maja) uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres Komunii wielkanocnej. Podczas Mszy o 9:00 rocznica Pierwszej Komunii Świętej. Próba dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w zeszłym roku, w środę (22 maja) po Mszy wieczornej.
 9. Informujemy, że z woli Biskupa Gliwickiego tegoroczna procesja Bożego Ciała z racji Kongresu Eucharystycznego odbędzie się wspólnie dla 5 centralnych parafii gliwickich. Dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich parafian w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Mszę do katedry o 8:30, po której wyruszy procesja eucharystyczna do kościoła Wszystkich Świętych. Prosimy o udział wszystkie poczty sztandarowe oraz Bractwo Najświętszego Sakramentu w strojach.
 10. W sobotę 15 czerwca organizujemy parafialną pielgrzymkę do Torunia. Zapisy wraz z wpłatą 200 zł w zakrystii.
 11. W zakrystii można nabywać pamiątkowe świece na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w cenie 17 zł.
 12. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu w poniedziałek od 16:00 do 17:00 i w środę od 8:30 do 9:30, w piątek kancelaria nieczynna.
 13. Dzisiejsza kolekta inwestycyjna przeznaczona jest na remont organów, Bóg zapłać za ofiary. Indywidualne ofiary na potrzeby parafii można także wpłacać na konto parafialne:
 14. ING BANK ŚLĄSKI O / Gliwice 16 1050 1298 1000 0023 1223 9193

Zapowiedzi przedślubne

Nr 2/2024

Miłosz Szymon GONDEK, kawaler, zam. Pyskowice
Julia Dominika MALINOWSKA, panna, zam. Pyskowice

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski    
Jasna Góra, 2 maja 2024        

 

Dokument do pobrania w formacie PDF